Τρόποι Αποστολής

Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών στην διεύθυνση η οποία δηλώνεται στην παραγγελία. Στην εξαιρετική περίπτωση μη συμμόρφωσης της Εταιρείας SADHU HAIR με αυτό τον όρο εξαιτίας δικής της υπαιτιότητας ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό ορίζεται στο α. 4 Ν 2251/1994 (Νόμος Προστασίας Καταναλωτή).

Τα έξοδα αποστολής ορίζονται 3€ για όλη την Ελλάδα, εκτός και αν πρόκειται για αντικαταβολή όπου υπάρχει επιπλέον χρέωση 2€.

Για αγορές πάνω από 50€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

Ως πρώτη ημέρα αποστολής λογίζεται η πρώτη ημέρα μεταφοράς και όχι η ημέρα διενέργειας της παραγγελίας. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για πιθανά λάθη στην εισαγωγή των στοιχείων και τις συνέπειες στην περίπτωση καθυστέρησης ή λάθους κατά την αποστολή. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα επαναποστολής παραγγελίας βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση εξαιτίας του μεταφορέα. Οι μεταφορές δεν πραγματοποιούνται Σάββατο, Κυριακή καθώς και στις επίσημες αργίες.

Στην περίπτωση πιστωτικών καρτών ελέγχων και / ή σχετικές εξουσιοδοτήσεις, παραμέτρων που αφορούν στα προϊόντα καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας μπορεί η αποστολή ορισμένες φορές να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορεί επίσης να απαιτεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Γι αυτό το λόγο μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη να καταχωρήσει τον τηλεφωνικό του αριθμό.

Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα προϊόντα τα οποία δεν είναι αμέσως διαθέσιμα η Εταιρεία SADHU HAIR θα αποστέλλει την παραγγελία κατά την παραλαβή όλων των προϊόντων που την απαρτίζουν. Αν ο Πελάτης ωστόσο επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα ταχύτερα δέον είναι να γίνει γι αυτά ξεχωριστή παραγγελία.

Ως ώρες αποστολής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες: – Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι διαθέσιμα ως χρόνος αποστολής υπολογίζεται ο χρόνος αποστολής συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς. – Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι αμέσως διαθέσιμα τότε ως χρόνος αποστολής υπολογίζεται ο χρόνος αποστολής συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς καθώς και του χρόνου παράδοσης από τους προμηθευτές της Εταιρείας SADHU HAIR.

Η Εταιρεία SADHU HAIR χρησιμοποιεί το σύστημα συλλογής δεδομένων (αρχεία cookies) Τα αρχεία cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν κάθε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο καθώς και να συνδέει τον χρήστη με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην σελίδα ειδικότερα σχετικά με την πρόοδο των παραγγελιών του.

Στην περίπτωση υπέρβασης του αρχικού χρόνου μεταφοράς νέος χρόνος αποστολής θα ανακοινωθεί στον Πελάτη σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση η Εταιρεία SADHU HAIR.

Ως μέθοδοι αποστολής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:

Courier Αυτή η μέθοδος μεταφοράς δίνει στον Πελάτη την δυνατότητα να λαμβάνει το πακέτο του στις περισσότερες περιπτώσεις εντός 4 εργάσιμων ημερών και ειδικότερα από την ημερομηνία αποστολής όπως αυτή καθορίζεται από τους κανόνες και την πολιτική μεταφορών της Εταιρείας. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το συνολικό βάρος και όγκο των προϊόντων της παραγγελίας. Το πακέτο το οποίο παραδίδεται από την εταιρεια courier θεωρείται ότι παραδόθηκε όταν υπογραφεί η παραγγελία στην διεύθυνση αποστολής η οποία δηλώθηκε από τον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρόσβαση στην διεύθυνση αποστολής ( Τ.Κ, κτίριο, όροφος κλπ) καθώς και τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο ανευρίσκεται με ευχέρεια. Στην περίπτωση απουσίας του Πελάτη ως απόδειξη άφιξης του πακέτου αφήνεται ένα σημείωμα αποστολής με μνεία της ημέρας της επόμενης μέρας αποστολής . Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να καθοριστεί νέα ημερομηνία αποστολής η οποία να τον εξυπηρετεί.

Η Εταιρεία SADHU HAIR υπενθυμίζει στους Πελάτες της ότι αποτελεί δική τους υποχρέωση η επισκόπηση των πακέτων κατά την παραλαβή τους παρουσία του μεταφορέως καθώς και να σημειώσουν τις όποιες επιφυλάξεις τους στο φύλλο αποστολής στην περίπτωση μερικής ή ολικής αλλοίωσης πριν υπογράψουν το σημείωμα αποστολής του μεταφορέα. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάτι από τα ανωτέρω τα απεσταλμένα προϊόντα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτά από τον Πελάτη και καμία διαφορά δεν δημιουργείται δυνάμει της αποστολής. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία SADHU HAIR μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για κάθε τυχόν ακαταλληλότητα ( χτυπήματα, ζημίες στο πακέτο, ζητήματα σχετικά με την ημέρα αποστολής η οποία δεν συνάδει με τις συνήθεις ημερομηνίες αποστολής κλπ) μέσα σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών προκειμένου η Εταιρεία SADHU HAIR να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα το ταχύτερο δυνατό. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν επισημανθούν στο φύλλο αποστολής το οποίο υποδεικνύεται από τον μεταφορέα στον Πελάτη κανένα εκ των υστέρων ζήτημα σχετικά με την κατάσταση του πακέτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία SADHU HAIR.

Ενδέχεται η απώλεια πακέτων εξαιτίας ευθύνης του μεταφορέα. Στο χρόνο ο οποίος εκτιμάται εκ μέρους του μεταφορέα για την αποστολή συνυπολογίζεται ότι η απώλεια δηλώνεται εντός 10 ημερών ακολούθως της λήψης του σημειώματος αποστολής εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR. Υπό αυτούς τους όρους η Εταιρεία SADHU HAIR αναλαμβάνει κάθε ευθύνη επικοινωνίας με τον μεταφορέα.

Στην περίπτωση που το πακέτο ανευρεθεί θα αποσταλεί άμεσα στην διεύθυνση του Πελάτη. Στην περίπτωση που το πακέτο δεν ανευρεθεί ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει την επαναποστολή του ιδίου προϊόντος (εφόσον είναι διαθέσιμο) με επιβάρυνση της Εταιρείας SADHU HAIR διαφορετικά θα του επιστραφεί το ποσό το οποίο κατέβαλε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι ευθέως διαθέσιμα η Εταιρεία SADHU HAIR θα επιστρέψει το καταβληθέν αντάλλαγμα για προϊόντα τα οποία θα θεωρούνται ως απολεσθέντα από τον μεταφορέα.