Πολιτική Επιστροφών

Μέσα στο πλαίσιο επικοινωνίας σχετικά με την διενεργούμενη πώληση( μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] …. Και fax 210 4132840) ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή πριν την αποστολή των προϊόντων καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες ακολούθως της λήψης των προϊόντων. Η προθεσμία των 14 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία λήψης των προϊόντων από τον Πελάτη. Γι αυτό ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να συμπληρώσει την δήλωση υπαναχώρησης η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα στους παρόντες όρους. Ως εκ τούτου ο Πελάτης φέρει την ευθύνη σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων που έλαβε μέσα σε πέντε (5) μέρες στην συσκευασία μέσα στην οποία εστάλησαν και σε άριστη κατάσταση είτε μέσω ταχυδρομείου είτε δια προσωπικής παράδοσης. Ακολούθως της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης στο πλαίσιο των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας η Εταιρεία SADHU HAIR έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε καταβληθέν ποσό εκ μέρους του Πελάτη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση επιστροφής ο Πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό τιμολόγιο για το καταβληθέν ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επόμενή του παραγγελία. Το τιμολόγιο αυτό ισχύει για 1μήνα και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό θα αφαιρείται αυτόματα από την επόμενη παραγγελία. Ο Πελάτης μπορεί επίσης την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία SADHU HAIR θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η επιστροφή του ποσού στον Πελάτη να λάβει χώρα εντός 5 ημερών.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης θεωρεί ότι το προϊόν έχει υποστεί ζημία ή είναι ελαττωματικό ζητείται από τον Πελάτη να ενημερώσει την Εταιρεία SADHU HAIR μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφώνου καθώς και να αποστείλει το προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΟΥΙΛΣΩΝΟΣ 29. Τα έξοδα αποστολής ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία SADHU HAIR. Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση και συσκευασία στην οποία παρελήφθησαν με τα έγγραφα των ιδιοτήτων και τις ετικέτες τους. Τα προϊόντα τα οποία επιστρέφονται πρέπει να είναι ανέπαφα, σε εξαιρετική προς πώληση κατάσταση καθώς και στην αρχική τους συσκευασία. Κατόπιν της λήψης των προϊόντων προς επιστροφή αυτά εξετάζονται και ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμα αντικατάστασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών σχετικά με ίδια (εφόσον είναι διαθέσιμα) ή με προϊόντα αντίστοιχης αξίας. Οι παρόντες όροι δεν μπορούν να περιορίσουν θεμελιώδη δικαιώματα του Πελάτη ως καταναλωτή.