Κατηγορία: Paul Mitchell

paul mitchell banner

Το 1980 δύο φίλοι, ο John Paul De Joria και ο Paul Mitchell με μόλις 700 δολάρια, είχαν την έμπνευση να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα βοηθούσε τους κομμωτές να πετύχουν και θα τους προσέφερε υψηλής ποιότητας προϊόντα ομορφιάς. Η Paul Mitchell προσφέρει προϊόντα επαγγελματικής ομορφιάς υψηλής ποιότητας και χωρίς να κάνει δοκιμές σε ζώα (No Animal Testing).