Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό μας κατάστημα. Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και η συμφωνία που συνάπτει η εταιρεία SADHU HAIR με τον Πελάτη διέπεται από το όρους του παρόντος (εφεξής  «οι Όροι Χρήσης»).

Σκοπός των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών (της εταιρείας SADHU HAIR και του Πελάτη) στα πλαίσια της πώλησης προϊόντων εκ μέρους της SADHU HAIR προς τον Πελάτη  μέσω διαδικτύου από το στάδιο παραγγελίας έως την παράδοσή τους συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής η οποία μπορεί να διενεργείται μέσω του ιστότοπου της SADHU HAIR. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατηρούν την ισχύ τους για όλες τις παραγγελίες οι οποίες γίνονται από τον Πελάτη για κάθε προϊόν του ηλεκτρονικού καταστήματος του διαδικτυακού τόπου www.sadhu-hair.com.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο επισκέπτης/ Πελάτης ο οποίος είτε χρησιμοποιεί αυτό τον διαδικτυακό τόπο είτε προβαίνει σε παραγγελία προϊόντος το οποίο διατίθεται προς πώληση δια μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται  τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με αυτούς καθώς και ότι έχει πλήρη γνώση αυτών πριν την διενέργεια της παραγγελίας του. Η εταιρεία SADHU HAIR δεσμεύεται προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ως πωλητής λιανικής στο πλαίσιο των παρόντων όρων χρήσης και των κείμενων νομοθετικών διατάξεων.

Η Εταιρεία SADHU HAIR διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης κατά την κρίση της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, οι Όροι Χρήσης οι οποίοι ισχύουν για παραγγελία η οποία έλαβε χώρα από τον Πελάτη στον ιστότοπο της SADHU HAIR είναι αυτοί τους οποίους ο Πελάτης αποδέχθηκε την ημέρα διενέργειας της παραγγελίας  σημειώνοντας στην αντίστοιχη εντολή «Αποδέχομαι τους γενικούς όρους της πώλησης» πριν προχωρήσει στην επιβεβαίωση της πληρωμής. Η επιλογή αυτή συνιστά ρητή και αμετάκλητη αποδοχή η ισχύς της οποίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με εξαίρεση τυχόν διαφοροποιήσεις στην οικεία νομοθεσία. Ο Πελάτης  δια της επιλογής αυτής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, καταλάβει και αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.sadhu-hair.com.

 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί από την Εταιρεία SADHU HAIR η οποία εδρεύει ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΟΥΙΛΣΩΝΟΣ 29 με Α.Φ.Μ.: 999661484 Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, Αρ. ΓΕΜΗ: 112939908000, καταχωρημένη με στοιχεία επικοινωνίας  τηλ: (+030 210 4132845), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]  ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας επιλέγοντας το πεδίο «Επικοινωνία»  στο κάτω μέρος του Μενού  κάθε σελίδας. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε αυτές τις επιλογές επικοινωνίας για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών.

 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Κάθε Πελάτης ο οποίος διενεργεί παραγγελία στο διαδικτυακό τόπο της SADHU HAIR  δηλώνει ότι έχει την δικαιοπρακτική ικανότητα να συμβληθεί στην πώληση η οποία διέπεται από τους παρόντες όρους και ειδικότερα σχετικά με την εγκυρότητα της πιστωτικής κάρτας καθώς και την νομιμοποίηση του κατόχου της να προβεί σε χρέωση της κάρτας αυτής στο ποσό που αντιστοιχεί στην συνολική τιμή  αγοράς (στην περίπτωση αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας). Η Εταιρεία  SADHU HAIR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάθε παραγγελία από τον Πελάτη στην περίπτωση που υφιστάμενη διαφορά με αυτόν άπτεται του ζητήματος της καταβολής του ανταλλάγματος.

 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ο Πελάτης μπορεί να διενεργήσει ατομική παραγγελία προς την Εταιρεία SADHU HAIR μέσω διαδικτύου 24 ώρες ημερησίως, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον ιστότοπο δεν συνιστούν προσφορά προς πώληση αλλά αποκλειστικά και μόνο απλή πρόσκληση προς τον Πελάτη για διενέργεια παραγγελίας αγοράς προϊόντος ή προϊόντων. Μεταξύ της Εταιρείας SADHU HAIR και του Πελάτη δεν δημιουργείται  κανενός είδους σύμβαση μέχρι η παραγγελία να γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία. Αν η παραγγελία δεν γίνει δεκτή αλλά ωστόσο έχει καταβληθεί το αντίστοιχο της παραγγελίας ποσό εξόφλησης  αυτό θα αποδοθεί ολοσχερώς στον Πελάτη από την Εταιρεία SADHU HAIR. 

Προκειμένου για την διενέργεια της παραγγελίας στο διαδικτυακό τόπο www.sadhu-hair.com ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Επιλέγει την κατηγορία ενδιαφέροντός του από την λίστα.
 • Περιηγείται σε όλα τα προϊόντα και επιλέγει αυτά τα οποία επιθυμεί.
 • Στην σελίδα των προϊόντων επιλέγει το πεδίο «Προσθέστε το στο καλάθι» για να προσθέσει τα επιλεγμένο προϊόν στο καλάθι. Κάθε φορά που ένα προϊόν προστίθεται στο καλάθι θα ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου προς επιβεβαίωση της επιλογής.
 • Επιβεβαιώνει την επιλογή του στο  καλάθι αγορών επιλέγοντας την ποσότητα κάθε προϊόντος και / ή διαγράφοντας το προϊόν από το καλάθι  αγορών.
 • Επιλέγει το πεδίο υπολογισμού του κόστους μεταφοράς των προϊόντων  προκειμένου να λάβει άμεσα την εκτίμηση του κόστους αυτού στη βάση των παρεχόμενων επιλογών μεταφοράς.
 • Επιλέγει το πεδίο « Προχωρήστε  στην πληρωμή» για να ολοκληρώσει την παραγγελία.
 • Πριν την διενέργεια της παραγγελίας καλείται να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του είτε εισάγοντας την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία είναι αυστηρώς προσωπικά είτε συμπληρώνοντας την ένδειξη προς την Εταιρεία SADHU HAIR με όλες τι απαραίτητες πληροφορίες πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
 • Υποδεικνύει με σαφήνεια την ακριβή διεύθυνση για την πληρωμή και την αποστολή των προϊόντων. Έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων που δόθηκαν.
 • Επιλέγει την μέθοδο αποστολής και συσκευασίας που επιθυμεί.
 • Επιλέγει τον τρόπο πληρωμής από τις δυνατές επιλογές πληρωμής.
 • Επισκόπηση των λεπτομερειών της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που επιλέχθηκαν, των προσωπικών στοιχείων, των στοιχείων αποστολής και την διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, την συσκευασία, τον τρόπο αποστολής και πληρωμής. Δύναται η δυνατότητα διενέργειας τροποποιήσεων των ανωτέρω στοιχείων μέσω επιλογής μετάβασης σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας παραγγελίας.
 • Επιλέγει το πεδίο « Υποβολή» για να ολοκληρώσει την παραγγελία και να προχωρήσει στην πληρωμή στον διακομιστή ασφαλείας ο οποίος θα κατοχυρώσει την σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία SADHU HAIR σε οριστικό και τελικό στάδιο.

Τα ανωτέρω στάδια υποβολής της παραγγελίας είναι ενδεικτικά. Η τελική διάρθρωση των όρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο κατασκευής και λειτουργίας της ιστοσελίδας.  

4.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Από τη στιγμή που διενεργήθηκε η παραγγελία για λόγους ασφαλείας αποστέλλεται αυτόματα στον Πελάτη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας  υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δηλώθηκε στο έντυπο εγγραφής είναι ακριβής. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει περίληψη της παραγγελίας, αριθμό και ημερομηνία της παραγγελίας, στοιχεία του Πελάτη, περιγραφή των προϊόντων, ποσότητα, τιμή, τρόπο καταβολής του τιμήματος καθώς και την διεύθυνση αποστολής και χρέωσης. Το μήνυμα αυτό αποτελεί την επιβεβαίωση του Πελάτη ότι η παραγγελία του παρελήφθη.  Ο Πελάτης οφείλει να παρακολουθεί προσεκτικά την εγκυρότητα και την επάρκεια των στοιχείων  τα οποία αποστέλλει στην Εταιρεία SADHU HAIR. Η τελευταία δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη στα στοιχεία – δεδομένα καθώς και τις συνέπειες στην περίπτωση καθυστέρησης ή λάθους κατά την αποστολή. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα  επαναποστολής της παραγγελίας στην σωστή διεύθυνση βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

4.2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται σε  αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR. Η αποδοχή της παραγγελίας επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο αποστέλλεται στον Πελάτη δια μέσου του οποίου επιβεβαιώνεται ότι η παραγγελία έχει αποσταλεί μαζί με το επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της παραγγελίας (απόδειξη/ τιμολόγιο). Η σύμβαση πώλησης προϊόντων μεταξύ της Εταιρείας SADHU HAIR και του Πελάτη θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της αποστολής. Προϊόντα που περιλαμβάνονται στην ίδια παραγγελία αλλά δεν γίνεται μνεία αυτών στο μήνυμα επιβεβαίωσης της αποστολής δεν αποτελούν μέρος της παρούσας Σύμβασης. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν υποχρεούται να προμηθεύσει προϊόντα  τα οποία πιθανώς συμπεριλήφθηκαν στην παραγγελία του Πελάτη   η αποστολή των οποίων  όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί με ξεχωριστή επιβεβαίωση της παραγγελίας.

4.3 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ                    

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες στο σύστημα επεξεργασίας  πληροφοριών της SADHU HAIR και φυλάσσονται με κάθε δυνατή ασφάλεια  θα λειτουργούν ως απόδειξη  επικοινωνίας, παραγγελιών και πληρωμής μεταξύ των μερών. Οι παραγγελίες τα και τιμολόγια των οποίων η αρχειοθέτηση θα πραγματοποιείται δια μέσου ενός ισχυρού συστήματος υποστήριξης θα θεωρούνται απόδειξη.

 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες, χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και γραφικές απεικονίσεις στο διαδικτυακό τόπο ή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR είναι αμιγώς ενδεικτικά. Ο Πελάτης ωστόσο πρέπει να γνωρίζει το γεγονός ότι κάθε φωτογραφική απεικόνιση δεν αποτελεί ακριβή αναπαράσταση του προϊόντος ούτε μπορεί να υποκαταστήσει την απαιτούμενη υλική του εξέταση. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφοροποίηση σχετικά με την μορφή, την σύνθεση και το χρώμα μεταξύ των φωτογραφιών – φωτογραφικών απεικονίσεων και των προϊόντων. Οι φωτογραφίες, οι περιγραφές ή οι γραφικές απεικονίσεις των προϊόντων εκ μέρους των συνεργατών και των προμηθευτών της Εταιρείας SADHU HAIR δεν μπορούν να πιθανολογήσουν ευθύνη της Εταιρείας σχετικά με το περιεχόμενο.

5.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία SADHU HAIR έχει την υποχρέωση να αποστέλλει τις παραγγελίες προϊόντων  τις οποίες λαμβάνει στο μέτρο κατά το οποίο διαθέτει αποθεματικά τα προϊόντα.  Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος η Εταιρεία SADHU HAIR είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον Πελάτη το ταχύτερο δυνατό. Στην περίπτωση καθυστέρησης για μη διαθέσιμα προϊόντα ή αν η Εταιρεία δεν μπορεί να παραλάβει παραγγελία εκ μέρους των προμηθευτών της η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη δια μέσου του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας του. Επιπλέον στην περίπτωση δυσχερειών σχετικά με την προμήθεια προϊόντων για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν πχ. λάθη τεχνικής φύσεως, ο Πελάτης θα ενημερωθεί άμεσα  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα προϊόντα τα οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης, μπορεί είτε να ζητήσει είτε την ακύρωση της παραγγελίας καθώς και την επιστροφή τυχόν καταβληθέντος τιμήματος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών  είτε την ανταλλαγή του μη διαθέσιμου προϊόντος με άλλο προϊόν χωρίς ποινή ακύρωσης. Ο Πελάτης δεν δύναται να αιτηθεί περαιτέρω αποζημίωση λόγω ακύρωσης πέραν της επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος της παραγγελίας και η Εταιρεία SADHU HAIR  δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη εκπλήρωση συναφθείσας σύμβασης όταν η μη διαθεσιμότητα της παραγγελίας είναι αποτέλεσμα καθυστέρησης ή άπτεται αυτής της έλλειψης διαθέσιμων προϊόντων ή στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα για λόγους που δεν άπτονται ελέγχου. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει τη SADHU HAIR  δια μέσου των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας το ταχύτερο δυνατόν για την ακύρωση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που αφορά προϊόντα τα οποία εστάλησαν μετά την ακύρωση της παραγγελίας ο Πελάτης οφείλει να μην αποδεχθεί την αποστολή και να μην υπογράψει το φύλλο παράδοσης.

 6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι τιμές αναφέρονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν τον επιβαλλόμενο κατά την ημέρα διενέργειας  της παραγγελίας φόρο. Οι τιμές λαμβάνονται υπόψη μόνο την ημέρα αποστολής επιβεβαίωσης της παραγγελίας στον Πελάτη. Η Eταιρεία SADHU HAIR καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς επιβεβαίωση ότι οι αναρτημένες τιμές στο διαδικτυακό της τόπο είναι ακριβείς. Στην περίπτωση επιβολής ενός ή περισσότερων φορολογικών εισφορών ή εν γένει διαφοροποίησης του φορολογικού καθεστώτος  η διαφοροποίηση αυτή θα ενσωματώνεται στην τιμή πώλησης των προϊόντων. Η Εταιρεία SADHU HAIR  διατηρεί  το δικαίωμά μεταβολής της τιμής των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη, εμφανίζονται κατά την διενέργεια στης παραγγελίας και τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον του κόστους των επιλεγμένων προϊόντων.

 7.ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η πληρωμή της παραγγελίας μπορεί να γίνει διαδικτυακά με του κάτωθι τρόπους:

Καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

I bank GR 3101108790000087944000709

Προκειμένου για πληρωμή δια καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό ο Πελάτης οφείλει να προβεί στην πληρωμή του κόστους μέσα σε προθεσμία 2ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στον τραπεζικό λογαριασμό τα στοιχεία του οποίου γίνονται γνωστά στον Πελάτη διαμέσου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιστότοπου. Η παραγγελία αποθηκεύεται και τα προϊόντα κρατούνται για το μέγιστο διάστημα 2ημερών μέχρι η τραπεζική συναλλαγή να εγκριθεί από την τράπεζα. Ακολούθως της παρέλευσης του ως άνω διαστήματος ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στον Πελάτη σχετικά με την αποστολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην περίπτωση που παρήλθαν 2 ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας χωρίς την διενέργεια επικυρωμένης πληρωμής.

– Με αντικαταβολή μετρητοίς

Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή των προϊόντων με αντικαταβολή μετρητοίς, τα προϊόντα αποστέλλονται με courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή ανάλογα με την περιοχή που μένετε.

– Προπληρωμένη κάρτα (PayPal)

Ο Πελάτης μπορεί να προβεί σε πληρωμή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας είτε είναι διαθέσιμος ο προπληρωμένος λογαριασμός είτε όχι. Η πληρωμή συναλλαγών μέσω προπληρωμένης κάρτας διενεργούνται διαμέσου του ασφαλούς ιστότοπου της προπληρωμένης κάρτας.

–  Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών/ χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας. Η πιστωτική κάρτα του Πελάτη δεν χρεώνεται μέχρι η παραγγελία να ετοιμαστεί και να είναι έτοιμη για αποστολή. Ο Πελάτης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής της παραγγελίας του.  Στην εξαιρετική και  ατυχή περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα προϊόντα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο θα ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δια του οποίου θα ερωτάται τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να προχωρήσει με την παραγγελία. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα είτε να εγκρίνει την διενέργεια της περαιτέρω παραγγελίας είτε να χρεωθεί μέσω της πιστωτικής του κάρτας σχετικά με την αξία των προϊόντων που είναι διαθέσιμα.

Η Εταιρεία SADHU HAIR επιδεικνύει κάθε δυνατή επιμέλεια σχετικά με την ασφάλεια της πληρωμής και χρησιμοποιεί κάθε απαραίτητο μέσο προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται διαδικτυακά. Για το σκοπό αυτό ο ιστότοπος λειτουργεί δυνάμει του παγκόσμιου πιστοποιητικού ασφάλειας κατά την μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων στο διαδίκτυο (Πρωτόκολλο SSL) το οποίο επιτρέπει την κωδικοποίηση των τραπεζικών στοιχείων των Πελατών στις διαδικτυακές τους συναλλαγές.  Η μετάδοση  στοιχείων  είναι κρυπτογραφημένη και αυτό είναι εμφανές από το σύμβολο ασφάλειας που εμφανίζεται στον πλοηγό σας.

Στην περίπτωση απουσίας αμέλειας εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR  η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες του Πελάτη στην περίπτωση που ένα τρίτο πρόσωπο έχει μη εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση σε στοιχεία τα οποία δίδονται στο πλαίσιο διενέργειας ηλεκτρονικής παραγγελίας. Η Εταιρεία SADHU HAIR διατηρεί το δικαίωμα αναστολής εκτέλεση και αποστολής της παραγγελίας στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για πληρωμή δια χρήσης πιστωτικής κάρτας από διαπιστευμένο οργανισμό ή στην περίπτωση μη πληρωμής. Η Εταιρεία SADHU HAIR διατηρεί το ειδικότερο δικαίωμα άρνησης της εκτέλεσης και της αποστολής της παραγγελίας Πελάτη ο οποίος είτε δεν κατέβαλε το κόστος προγενέστερης  παραγγελίας ή με τον οποίο δεν έχει διευθετηθεί ακόμη διαφορά που άπτεται της καταβολής.

 8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια της διαδικασίας σχετικά με τον έλεγχο των παραγγελιών προκειμένου να διαπιστωθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τραπεζικών στοιχείων χωρίς γνώση του δικαιούχου, μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη να αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία της ταυτότητός του ή στοιχεία της διαμονής του μέσω fax ή  μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Εταιρεία SADHU HAIR. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θα θεωρείται επιβεβαιωμένη μόνο κατόπιν  ελέγχου των απεσταλμένων στοιχείων από τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Στην περίπτωση μη λήψης των στοιχείων αυτών μέσα σε χρονικό διάστημα  2 ημερών από την διενέργεια της παραγγελίας η παραγγελία θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η παραγγελία της αγοράς την οποία ο Πελάτης διενεργεί διαδικτυακά καθώς και η επιβεβαίωση της παραγγελίας η οποία αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πελάτη από την Εταιρεία SADHU HAIR  δεν μπορεί να θεωρηθεί τιμολόγιο ούτε να υποκαταστήσει το τιμολόγιο το οποίο αποστέλλεται μαζί με το πακέτο. Η Εταιρεία SADHU HAIR  μπορεί να παράσχει ηλεκτρονικό υπόδειγμα τιμολογίου στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στην περίπτωση αποστολής της παραγγελίας σε διεύθυνση διαφορετική από αυτή η οποία δηλώνεται στην παραγγελία (π.χ. στην περίπτωση αποστολής δώρου) το τιμολόγιο της παραγγελίας θα αποστέλλεται στον Πελάτη ο οποίος προέβη στην καταβολή του τιμήματος της παραγγελίας.

 10. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τα προϊόντα αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών στην διεύθυνση η οποία δηλώνεται στην παραγγελία. Στην εξαιρετική περίπτωση μη συμμόρφωσης της Εταιρείας SADHU HAIR με αυτό τον όρο εξαιτίας δικής της υπαιτιότητας ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό ορίζεται στο α. 4 Ν 2251/1994 (Νόμος  Προστασίας Καταναλωτή). Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται δυνάμει του βάρους των προϊόντων. Ως πρώτη ημέρα αποστολής λογίζεται η πρώτη ημέρα μεταφοράς και όχι η ημέρα διενέργειας της παραγγελίας. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για πιθανά λάθη στην εισαγωγή των στοιχείων και τις συνέπειες στην περίπτωση καθυστέρησης ή λάθους κατά την αποστολή. Στην περίπτωση αυτή όλα τα έξοδα επαναποστολής παραγγελίας βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση εξαιτίας του μεταφορέα. Οι μεταφορές δεν πραγματοποιούνται Σάββατο, Κυριακή καθώς και στις επίσημες αργίες.

Στην περίπτωση πιστωτικών καρτών  ελέγχων και / ή σχετικές εξουσιοδοτήσεις, παραμέτρων που αφορούν στα προϊόντα καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που εκφεύγουν του  ελέγχου της Εταιρείας μπορεί η αποστολή ορισμένες φορές έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορεί επίσης να απαιτεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Γι αυτό το λόγο μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη να καταχωρήσει τον  τηλεφωνικό του αριθμό.

Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα προϊόντα τα οποία δεν είναι αμέσως διαθέσιμα η Εταιρεία SADHU HAIR θα αποστέλλει την παραγγελία κατά την παραλαβή όλων των προϊόντων που την απαρτίζουν. Αν ο Πελάτης ωστόσο επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα ταχύτερα δέον είναι να γίνει γι αυτά ξεχωριστή παραγγελία.

Ως ώρες αποστολής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:

–  Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι διαθέσιμα ως χρόνος αποστολής υπολογίζεται ο χρόνος αποστολής συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς.

–  Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι αμέσως διαθέσιμα  τότε ως χρόνος αποστολής υπολογίζεται ο χρόνος αποστολής συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μεταφοράς καθώς και  του χρόνου παράδοσης από τους προμηθευτές της Εταιρείας SADHU HAIR.

Στην περίπτωση υπέρβασης του αρχικού χρόνου μεταφοράς νέος χρόνος αποστολής θα ανακοινωθεί στον Πελάτη σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση η Εταιρεία SADHU HAIR.

Ο χρόνος στον οποίο γίνεται αναφορά δια των παρόντων όρων είναι ο συνήθως εκτιμώμενος. Στην περίπτωση που η μεταφορά πάρει περισσότερο χρόνο από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν δύναται αποζημίωση για έξοδα αποστολής.

 Ως μέθοδοι αποστολής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες:

Courier Αυτή η μέθοδος μεταφοράς δίνει στον Πελάτη την δυνατότητα  να λαμβάνει το πακέτο του στις περισσότερες περιπτώσεις εντός 4 εργάσιμων ημερών και ειδικότερα από την ημερομηνία αποστολής όπως αυτή καθορίζεται από τους κανόνες και την πολιτική μεταφορών της Εταιρείας. Οι χρεώσεις εξαρτώνται από το συνολικό βάρος και όγκο των προϊόντων της παραγγελίας. Το πακέτο το οποίο παραδίδεται από την εταιρεια courier θεωρείται ότι παραδόθηκε όταν υπογραφεί η παραγγελία στην διεύθυνση αποστολής η οποία δηλώθηκε από τον Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να δώσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την πρόσβαση στην διεύθυνση αποστολής ( Τ.Κ, κτίριο, όροφος κλπ) καθώς και τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο ανευρίσκεται με ευχέρεια. Στην περίπτωση απουσίας του Πελάτη ως απόδειξη άφιξης του πακέτου αφήνεται ένα σημείωμα αποστολής με μνεία της ημέρας της επόμενης μέρας αποστολής . Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με  το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών προκειμένου να καθοριστεί νέα ημερομηνία αποστολής η οποία να τον εξυπηρετεί.

Η Εταιρεία SADHU HAIR  υπενθυμίζει στους Πελάτες της ότι αποτελεί δική τους υποχρέωση η επισκόπηση των πακέτων κατά την παραλαβή τους παρουσία του μεταφορέως καθώς και να σημειώσουν τις όποιες επιφυλάξεις τους στο φύλλο αποστολής στην περίπτωση μερικής ή ολικής αλλοίωσης πριν υπογράψουν το σημείωμα αποστολής του μεταφορέα. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάτι από τα ανωτέρω τα απεσταλμένα προϊόντα θεωρούνται ότι έγιναν αποδεκτά από τον Πελάτη και καμία διαφορά δεν δημιουργείται δυνάμει της αποστολής. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία SADHU HAIR μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για κάθε τυχόν ακαταλληλότητα (  χτυπήματα, ζημίες στο πακέτο, ζητήματα σχετικά με την ημέρα αποστολής η οποία  δεν συνάδει με τις συνήθεις ημερομηνίες αποστολής κλπ) μέσα σε χρονικό διάστημα 10 εργάσιμων ημερών προκειμένου η Εταιρεία SADHU HAIR  να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα το ταχύτερο δυνατό.  Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν επισημανθούν στο φύλλο αποστολής το οποίο υποδεικνύεται από τον μεταφορέα στον Πελάτη κανένα  εκ των υστέρων ζήτημα σχετικά με την κατάσταση του πακέτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία SADHU HAIR.

Ενδέχεται η απώλεια πακέτων εξαιτίας ευθύνης του μεταφορέα. Στο  χρόνο ο οποίος εκτιμάται εκ μέρους του μεταφορέα για την αποστολή συνυπολογίζεται ότι η απώλεια δηλώνεται εντός 10 ημερών ακολούθως της λήψης του σημειώματος αποστολής εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR. Υπό αυτούς τους όρους η Εταιρεία SADHU HAIR αναλαμβάνει κάθε ευθύνη επικοινωνίας με τον μεταφορέα.

Στην περίπτωση που το πακέτο ανευρεθεί θα αποσταλεί άμεσα στην διεύθυνση του Πελάτη. Στην περίπτωση που το πακέτο δεν ανευρεθεί ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει την επαναποστολή του ιδίου προϊόντος (εφόσον είναι διαθέσιμο) με επιβάρυνση της Εταιρείας SADHU HAIR διαφορετικά θα του επιστραφεί το ποσό το οποίο κατέβαλε. Στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι ευθέως  διαθέσιμα η Εταιρεία SADHU HAIR θα επιστρέψει το καταβληθέν αντάλλαγμα για προϊόντα τα οποία θα θεωρούνται ως απολεσθέντα από τον μεταφορέα.

 11.  ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Κάθε παραγγελία προϊόντων ασφαλίζεται από την στιγμή που φεύγει από τις εγκαταστάσεις της SADHU HAIR μέχρι και την ώρα της παράδοσης. Η «παράδοση» θεωρείται ότι έλαβε χώρα με την υπογραφή της απόδειξης των προϊόντων στην συμφωνημένη διεύθυνση αποστολής. Στην περίπτωση που  ο Πελάτης έχει δηλώσει διεύθυνση διαφορετική από του ιδίου για το σκοπό της παραγγελίας (όπως στην περίπτωση αποστολής δώρου) ως απόδειξη της αποστολής θεωρείται η υπογραφή του λήπτη. Κατά την διάρκεια την μεταφοράς η ευθύνη των προϊόντων βαρύνει τον Πελάτη. Η κυριότητα των απεσταλμένων προϊόντων   μέχρι την ολική αποπληρωμή του τιμήματος εκ μέρους του Πελάτη ( ποσό αγοράς και κόστος μεταφοράς) ή μέχρι την αποστολή (αναλόγως ποιο το αργότερο χρονικό διάστημα) ανήκει στην Εταιρεία SADHU HAIR.  Οι ως άνω διατάξεις δεν παρακωλύουν  την μετακύληση της ευθύνης για τυχόν απώλεια, αλλοίωση ή ζημία των Προϊόντων στον Πελάτη κατά την αποστολή.

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

Μέσα στο πλαίσιο επικοινωνίας σχετικά με την διενεργούμενη πώληση( μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ….  Και fax 210 4132840) ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή πριν την αποστολή των προϊόντων καθώς και να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης 14 ημέρες ακολούθως της λήψης των προϊόντων. Η προθεσμία των 14 ημερών ξεκινά από την ημερομηνία λήψης των προϊόντων από τον Πελάτη. Γι αυτό ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να συμπληρώσει την δήλωση υπαναχώρησης η οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα στους παρόντες όρους. Ως εκ τούτου ο Πελάτης φέρει την ευθύνη σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων που έλαβε μέσα σε πέντε (5) μέρες στην συσκευασία μέσα στην οποία εστάλησαν και σε άριστη κατάσταση είτε μέσω ταχυδρομείου είτε δια προσωπικής παράδοσης. Ακολούθως της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης στο πλαίσιο των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας η Εταιρεία SADHU HAIR έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε καταβληθέν ποσό εκ  μέρους του Πελάτη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση επιστροφής ο Πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό τιμολόγιο για το καταβληθέν ποσό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επόμενή του παραγγελία. Το τιμολόγιο αυτό ισχύει για 1μήνα και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό θα αφαιρείται αυτόματα από την επόμενη παραγγελία. Ο Πελάτης μπορεί επίσης την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία SADHU HAIR θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου η επιστροφή του ποσού στον Πελάτη να λάβει χώρα εντός 5 ημερών.

 Στην περίπτωση που ο Πελάτης θεωρεί ότι το προϊόν έχει υποστεί ζημία ή είναι ελαττωματικό ζητείται από τον Πελάτη να ενημερώσει την Εταιρεία SADHU HAIR μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή τηλεφώνου καθώς και να αποστείλει το προϊόν  στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ & ΟΥΙΛΣΩΝΟΣ 29… Τα έξοδα αποστολής ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία SADHU HAIR. Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση και συσκευασία στην οποία παρελήφθησαν με τα έγγραφα των ιδιοτήτων και τις ετικέτες τους. Τα προϊόντα τα οποία επιστρέφονται πρέπει να είναι ανέπαφα, σε εξαιρετική προς πώληση κατάσταση καθώς και στην αρχική τους συσκευασία. Κατόπιν της λήψης των προϊόντων προς επιστροφή αυτά εξετάζονται και ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμα αντικατάστασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών σχετικά με ίδια  (εφόσον είναι διαθέσιμα) ή με προϊόντα αντίστοιχης αξίας. Οι παρόντες όροι δεν μπορούν να περιορίσουν θεμελιώδη δικαιώματα του Πελάτη ως καταναλωτή.

 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Ως διαπιστευμένος διαδικτυακός διανομέας όλων των προϊόντων η Εταιρεία SADHU HAIR εγγυάται ότι κάθε αντικείμενο το οποίο πωλείται δια μέσου του διαδικτυακού της τόπου είναι 100% αυθεντικό. Η ευθύνη περιορίζεται στην τιμή του προς πώληση προϊόντος και καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για έμμεσες απώλειες οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν δυνάμει  συνήθους επιμέλειας. Ο όρος αυτός δεν επηρεάζει θεμελιώδη δικαιώματα του Πελάτη ούτε το δικαίωμα ακύρωσης. Καθώς έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι ακριβείς, πραγματικές και πλήρεις υφίσταται η πιθανότητα λαθών. Επιπλέον η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πληροφορίες ή συμβουλές οι οποίες παρέχονται στον Πελάτη από τον ιστότοπο www.sadhu-hair.com

Οι παρούσες διατάξεις δεν μπορούν να στερήσουν από τον Πελάτη τις νόμιμες εγγυήσεις τις οποίες ο πωλητής υποχρεούται  να παράσχει για κάθε συνέπεια  καλυπτόμενου ελαττώματος του υπό πώληση προϊόντος. Ο Πελάτης πληροφορείται ρητώς ότι η Εταιρεία SADHU HAIR  δεν είναι ο παραγωγός των προϊόντων τα οποία παρουσιάζονται στον ιστότοπο www.sadhu-hair.com

Ως εκ τούτου στην περίπτωση ζημιών που προκαλούνται σε πρόσωπο ή αγαθό εξαιτίας της ελαττωματικότητας προϊόντος ευθύνη έναντι του  Πελάτη φέρει μόνο ο παραγωγός όπως αυτή αναγράφεται στην συσκευασία των προαναφερθέντων  προϊόντων. Επιπλέον η Εταιρεία δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι παρεχόμενες πληροφορίες οι οποίες χορηγούνται εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR δεν γίνεται  να υποκαταστήσουν σε καμία περίπτωση την διαρκή επιμέλεια που οφείλουν να επιδεικνύουν οι ενήλικες.

 14. ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Η Εταιρεία SADHU HAIR καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο διαδικτυακός της τόπος δεν παρουσιάζει ελαττώματα και δεν έχει ιούς. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση του ιστότοπου δεν θα προκαλέσει ζημία στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό αυτό τόπο καθώς και να αποτρέψει οποιαδήποτε ζημία η οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία SADHU HAIR  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαιτίας της χρήσης του διαδικτύου και ειδικότερα βλάβη εξαιτίας επιδιόρθωσης, ιών  ηλεκτρονικών υπολογιστών ή εξωτερικών εισβολών  και εν γένει κάθε περίπτωση η οποία ορίζεται από το δικαστήριο ως εκπίπτουσα της συνήθους επιμέλειας ή συνδέεται με τρίτα μέρη. Στα πλαίσια της δυνατότητα επιλογής υπερκείμενων διαδικτυακών συνδέσμων οι οποίοι οδηγούν σε διαφορετικούς ιστότοπους από το www.sadhu-hair.com η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει καμία ευθύνη για το τυχόν παράνομο περιεχόμενο.

Επιπλέον η Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαιτίας της χρήσης πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

 15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη πραγματοποίηση της παραγγελίας , καθυστερήσεις ή αδυναμία συμμόρφωσης με τις συμβατικές του υποχρεώσεις εφόσον προκλήθηκαν εξαιτίας λόγων που δεν άπτοντα της συνήθους επιμέλειας («Ανωτέρα Βία»). Ανωτέρα Βία ή περιπτώσεις που εκφεύγουν του ελέγχου θεωρούνται και για τα δύο μέρη εκείνες οι εξαιρετικές, μη προβλέψιμες, αναπόφευκτες, που δεν άπτονται της βούλησης των μερών και οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν από τα μέρη παρόλη την δυνατή προσπάθεια.

Το μέρος το οποίο τυχόν επηρεάζεται από τέτοιες συνθήκες οφείλει να προειδοποιήσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα την οποία το πρώτο μέρος έλαβε γνώση της περίπτωσης ανωτέρας βίας. Τα δύο μέρη θα έρθουν σε επικοινωνία μέσα σε ένα μήνα με μόνη εξαίρεση αυτό να μην είναι δυνατόν εξαιτίας της περίπτωσης ανωτέρας βίας προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θα συνεχιστεί η εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης.

Στην περίπτωση που το γεγονός ανωτέρας βίας υπερβαίνει σε διάρκεια του τρεις (3) μήνες το θιγόμενο μέρος έχει την δυνατότητα ακύρωσης των παρόντων Όρων Χρήσης. Περιστατικά ανωτέρας βίας όπως αυτά ορίζονται από τα ελληνικά δικαστήρια θεωρούνται τα κάτωθι:

– Απεργίες γενικές ή μερικές εντός ή εκτός της επιχείρησης, περιορισμός στις προμήθειες ή στις μεταφορές για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμες ή κυβερνητικές απαγορεύσεις, βλάβη πληροφοριακών συστημάτων , σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στις τηλεπικοινωνίες ή τα δίκτυα τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Πελάτη.

 16. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Επισκέπτες και οι Πελάτες του ιστότοπου www.sadhu-hair.com έχουν συνεχές δικαίωμα πρόσβασης , τροποποιήσεων , διορθώσεων και απομάκρυνσης των προσωπικών τους δεδομένων. Την ώρα περιγραφής της παραγγελίας εκ μέρους του Πελάτη ή στο πλαίσιο ειδικότερων διενεργειών η Εταιρεία SADHU HAIR  προσκαλεί  Επισκέπτες και Πελάτες όπως λάβουν τις ανακοινώσεις, προσφορές ή/και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενημερώνονται για αποκλειστικές εκπτώσεις. Ο Επισκέπτης ή Πελάτης μπορεί σε κάθε περίπτωση να τροποποιήσει την καταχώρησή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ή διαμέσου υπερκείμενων διαδικτυακών συνδέσμων οι οποίοι εμφανίζονται στο κάτω μέρος των προσφορών οι οποίες λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Η Εταιρεία SADHU HAIR  δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις των εγγραφών καθώς και την υπαναχώρηση εκ των εγγραφών δια μέσου των  ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εμπορικής της δραστηριότητας με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση. Οι Χρήστες καθώς και οι Πελάτες έχουν την δυνατότητα τροποποίησης των επιλογών τους στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας  SADHU HAIR  ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία SADHUA HAIR  χρησιμοποιεί το σύστημα συλλογής δεδομένων (αρχεία cookies) Τα αρχεία cookies είναι ηλεκτρονικά αρχεία του σκληρού δίσκου του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies  έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν  κάθε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο καθώς και να συνδέει τον χρήστη με τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην σελίδα ειδικότερα σχετικά με την πρόοδο των παραγγελιών του.

 17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου ( κείμενα, σχόλια, απεικονίσεις, εικόνες, βίντεο, γραφικές αναπαραστάσεις, ήχοι κλπ συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν) τα οποία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επιτρεπτή μόνο η ιδιωτική χρήση αυτών με εξαίρεση διαφορετικές διατάξεις οι οποίες δύναται να είναι απαγορευτικές δυνάμει το Κώδικα περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση συνιστά πειρατεία και επισύρει τις κυρώσεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας με εξαίρεση  την περίπτωση προηγούμενη έγγραφης συναίνεσης  εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR. Ολική ή μερική αναπαραγωγή του καταλόγου προϊόντων της Εταιρείας SADHU HAIR απαγορεύεται ρητώς.

Κάθε πρόσωπο ιδιοκτήτης διαδικτυακού τόπου ο οποίος επιθυμεί να ενσωματώσει στον ιστότοπό του την σελίδα της Εταιρείας πρέπει να ζητήσει ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR.  H εκ μέρους της Εταιρείας σχετική εξουσιοδότηση δεν συνιστά σιωπηρή συμφωνία και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρέχεται σε μόνιμη βάση. Ο διαδικτυακός σύνδεσμος θα αφαιρείται με απλή υποβολή αιτήματος εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR.

 18. ΚΑΘΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Πιθανή τροποποίηση νομοθεσίας, κανόνων ή δικαστικής απόφασης η οποία διατάζει την ακύρωση ενός ή περισσότερων όρων δεν μπορεί να επηρεάσει το γενικό κύρος αυτών των Όρων. Ο Πελάτης οφείλει σε κάθε περίπτωση τροποποίησης να συμμορφώνεται  με τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης.

Στην περίπτωση που δεν μνημονευθεί ρητώς θα θεωρούνται ως σύμφωνες με την χρήση  της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος οι πωλήσεις από Εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας SADHU HAIR και του Πελάτη διέπονται αποκλειστικά από τους παρόντες όρους με μόνη εξαίρεση τυχόν άλλους  όρους οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο www.sadhu-hair.com

 19. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

  Η Εταιρεία SADHU HAIR διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης και τροποποίησης των Όρων αυτών οποτεδήποτε κατά την διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο Πελάτης υπόκειται στην πολιτική και τους ενεργεία Όρους κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή την διενέργεια της παραγγελίας του στην περίπτωση που δεν προκύψει η ανάγκη δυνάμει νομοθετικής τροποποίησης ή κυβερνητικής εξουσιοδότησης. (Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζονται για τις προγενέστερες παραγγελίες). Παρακαλείσθε να διαβάζετε και να ελέγχετε τους όρους αυτούς συχνά.

 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η πώληση προϊόντων εκ μέρους της Εταιρείας SADHU HAIR υπόκειται στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Αρμόδια για κάθε  διαφορά η οποία προκύπτει ή προέρχεται από την εφαρμογή των Όρων αυτών και των συνακόλουθων συμβάσεων είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

21. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί  ότι καμία κοινοπραξία, συνεργασία, σχέση εργασίας ή αντιπροσώπευσης δεν υφίσταται μεταξύ αυτού και της Εταιρείας  SADHU HAIR ως αποτέλεσμα της χρήσης του ιστότοπου. Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται  ότι δεν θα λειτουργήσει ως αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή προστεθείς της Εταιρείας SADHU HAIR και η  Εταιρεία SADHU HAIR δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πράξεις αντιπροσώπευσης ή παραλείψεις εκ μέρους του Πελάτη.

22.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγυητική Ευθύνη Προμηθευτή
Α. Η Υπαναχώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αφορά ελαττωματικά Προϊόντα ή Προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.
Β. Ο παραγωγός κάθε Προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Γ. Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής (εφεξής ο «Προμηθευτής»). Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς και στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ειδικά επισημαίνουμε τα εξής:

1. Ο Προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

2, Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει, με απλή, ευανάγνωστη και κατανοητή διατύπωση στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενο της, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο εύλογα αναμενόμενος χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, έστω και έπειτα από επισκευή ή αντικατάσταση ανταλλακτικών, εωσότου η φθορά από την τακτική χρήση καταστήσει το προϊόν άχρηστο ή την περαιτέρω χρήση του οικονομικά ασύμφορη. Ειδικά, για τα προϊόντα τεχνολογίας αιχμής, η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με το χρόνο κατά τον οποίο τα προϊόντα αυτά αναμένεται ότι θα παραμένουν σύγχρονα από τεχνολογική άποψη, αν ο χρόνος αυτός είναι συντομότερος από την πιθανή διάρκεια ζωής τους. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο Προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσετε υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή. Η παράβαση των από μέρους του Προμηθευτή των υποχρεώσεων του, δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει από τον Προμηθευτή την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.

3, Πέραν και εκτός της εγγύησης, ο Προμηθευτής καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή τους για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, ο Προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές την ευχέρεια προμήθειας των ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων, που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για όλη την πιθανή διάρκεια της ζωής τους.

Δ. Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων η Εταιρεία εφ’ όσον είναι Προμηθευτής ενός προϊόντος, όπως ορίζεται παραπάνω, θα σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του Προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση σας. Αυτό ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες συντήρησης εκτός εγγύησης, που μπορούμε κατά περίπτωση να σας παρέχουμε με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.

Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας
Α. Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του Προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: α) να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω εκ του νόμου (άρθρο 540 ΑΚ) δικαιώματα σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών (παραγραφή για κινητά πράγματα).
Β. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με εμάς αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο +302104132845 ή στο email: [email protected]  Εφόσον ένα Προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του Προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς της Εταιρείας.
Γ. Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν υφίστανται σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα Προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.
Δ. Περιορισμός ευθύνης: Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλόλητα πωλούμενου Προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

23.  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι για προσωπική μη εμπορική χρήση μόνο. Ο Πελάτης δεν μπορεί να προβεί σε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, διόρθωση, επίδειξη, αναπαραγωγή, έκδοση, χρήση αδείας, εμπορική εκμετάλλευση, παράγωγη εργασία, να μεταφέρει ή να πωλήσει  περιεχόμενο, λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία περιέχονται σε αυτόν τον  ιστότοπο. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του για περαιτέρω εμπορικούς σκοπούς συμπεριλαμβανόμενων εσόδων διαφήμισης.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣ

………………………….

Δ/ΝΣΗ:………………,

Τηλέφωνο: ……………………

Υπόψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος(η) _______________________________________(όνομα)__________________________________________(επώνυμο) του_______________{πατρώνυμο}, κάτοικος ____________________________________{πόλη – Νομός}, ____________(οδός)_____________(αριθμός), ________(Ταχ. Κωδ.), κάτοχος του υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. ___________________(αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας), με ___________________(τηλέφωνο) σας γνωρίζω ότι στις ___________________απεδέχθην  και παρέλαβα την παραγγελία με αριθμό ____________________που είχα πραγματοποιήσει μέσω (διαδικτύου ή τηλεφώνου) στην ανωτέρω επιχείρηση.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει  και κατανοήσει πλήρως τους σχετικούς όρους που υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ανωτέρω επιχείρησης και που υπάρχουν και στο πίσω μέρος του συνοδευτικού παραστατικού που έλαβα μαζί με την παραγγελία μου περί του δικαιώματος επιστροφής προϊόντος υπό προϋποθέσεις.  Σας γνωστοποιώ ότι αποστέλλω την παρούσα σε εσάς εντός της νομίμου προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών κατά το Νόμο 2251/1994 ( ή ως εκάστοτε ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία), ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης μου από την προαναφερόμενη σύμβαση επιστρέφοντας τα προϊόντα.  Επιπλέον, δεσμεύομαι να σας αποστείλω εντός 5 ημερολογιακών ημερών από σήμερα με δική μου χρέωση  τα προϊόντα που έλαβα από εσάς στη συσκευασία τους, στην ίδια άριστη κατάσταση που τα  παρέλαβα, ευθυνόμενος για πιθανές ζημιές ή φθορές σε αυτά ή την καταστροφή ή κλοπή/απώλειά τους, μέχρι την παραλαβή του από εσάς στην παραπάνω  διεύθυνσή σας. Διαφορετικά θα επιβαρυνθώ με το κόστος τους, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο κατά την ημερομηνία της Δήλωσης μου. Γνωρίζω πως εκ του νόμου δεν έχω αξίωση επιστροφής  των ήδη χρεωθέντων  εις εμέ εξόδων αποστολής και ότι επιβαρύνομαι  με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Η παρούσα Δήλωση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με fax ή ταχυδρομικά.Τα Προϊόντα  αποστέλλονται  ταχυδρομικά ή με προσέλευση του πελάτη στην παραπάνω  διεύθυνση. Η ταχυδρομική αποστολή των παραπάνω μπορεί να γίνει με ΕΛΤΑ (όχι συστημένο) ή με κούριερ. Ως ημέρα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στο fax ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό του κούριερ.

 .……………………………….(τόπος),…………../…………/…………(ημερομηνία)

Ο/Η δηλών(ούσα)

…………………………………………(υπογραφή)